Home  /  Boli   /  Au fost descoperite noi date importante referitoare la schizofrenie

Au fost descoperite noi date importante referitoare la schizofrenie

Schizofrenia este o boală mintală cronică, severă, care afectează milioane de oameni peste tot în lume. Simptomele se declanşează subit şi sunt severe atunci când boala este acută, persoana în cauză devenind psihotică, ceea ce înseamnă că nu mai poate să diferenţieze adevărul de imaginaţie.

Pentru a înţelege mai bine această boală, oamenii de ştiinţă danezi au cules o serie amplă de informaţii de la aproximativ 31.500 perechi de gemeni, născuţi între anii 1951 şi 2000.

Studiul a avut nevoie de o abordare riguroasă pentru a determina dacă această condiţie este genetică sau dacă este rezultatul unor factori de mediu.

Spre exemplu, gemenii identici, sau gemenii monozigoţi, moştenesc acelaşi set de gene de la părinţii lor. Compararea caracteristicilor acestora cu cele ale gemenilor dizigoţi (gemeni non-identici sau falşi) poate furniza un indiciu important cu privire la o condiţie – dacă aceasta are sau nu cauze genetice.

Există totuşi o problemă în ceea ce se înţelege prin schizofrenie, fiind o condiţie greu de definit şi poate include un spectru mai larg de cauze şi simptome care poate varia în funcţie de fiecare caz în parte. Astfel, specialiştii au calculat două procentaje, unul care se referă la o definiţie mai strictă şi altul care are în vedere o definiţie mai largă a condiţiei.

Pentru definiţia strictă, cercetătorii au estimat că genele au determinat apariţia schizofreniei pentru 79% dintre cazuri, iar în cazul definiţiei mai largi, 73% dintre cazurile analizate au avut cauze genetice.

Acest studiu amplu reprezintă un mic pas înainte în cunoaşterea schizofreniei, sau cel puţin a factorilor care determină apariţia acestei condiţii. Rămân în continuare multe necunoscute, dar această abordare poate fi importantă pentru studiile viitoare, îndreptând atenţia către factorii genetici.

Call Now Button