ELYTIS CARE SRL BACĂU angajează Bioinginer Medical / Asistent medical de radiologie
ELYTIS Hospital angajează medici cu următoarele specialităţi:

Pneumologie Dermatologie Medicină internă Reumatologie Medicină de laborator Oftalmologie Diabet Nefrologie Gastroenterologie Endocrinologie Psihiatrie Pediatrie Cardiologie Neurologie Neurologie pediatrică Radiologie ORL Urologie Biolog Asistent medical generalist

Cerinţe
– Studii superioare de specialitate;
– Aviz de liberă practică medicală, asigurare valabilă;
– Experienţa reprezintă avantaj;
– Cunoştinte operare PC;
– Abilităţi de organizare şi comunicare, spirit de echipă, disponibilitate, responsabilitate, eficienţă.

Responsabilităţi:
– Cunoaşte şi răspunde de respectarea protocolului clinico-terapeutic
– Efectuează examenul clinic al pacientului şi investigaţiile funcţionale specifice
– Stabileşte diagnosticul
– Explică pacientului, detaliat, toate datele medicale de care are nevoie şi oferă instrucţiuni
– Stabileşte împreună cu pacientul următoarele etape de tratament şi vizite la medic
– Completează fişa medicală a pacientului
– Pastrează deschise permanent canalele oficiale de comunicare cu pacienţii (telefon, e-mail, etc.)

Aşteptăm CV-ul pe adresele de mail: anamaria.enachescu@elytis-hospital.ro, roxana.paval@elytis-hospital.ro; info@elytis-hospital.ro sau la sediul ELYTIS Hospital din str. Gh. Săulescu, nr. 43A, Iaşi.

 

Mergi la cariere >>>

 

 

Caută doctor

Media

Purtător de cuvânt: Dumitru Constantinescu
Email: dumitru.constantinescu@elytis-hospital.ro

Comunicarea cu mass-media

 1. Niciun reprezentant al mass-media nu are voie să pătrundă în incinta spitalului, decât cu acordul conducerii, în urma unei solicitări scrie sau telefonice şi cu permis de vizitare.
 2. Reprezentanţii mass-media vor fi pe parcursul vizitei însoţiti permanent de un angajat al spitalului.
 3. Accesul în compartimentele spitalului va fi restricţionat şi acordat doar cu avizul şefului de compartiment.
 4. Legătura dintre spital şi mass-media este asigurată de purtătorul de cuvânt al spitalului, desemnat prin decizie.
 5. Realizarea unui interviu cu echipa managerială a spitalului se va realiza doar în urma unei solicitări scrise şi doar cu acordul managerului.
 6. Filmarea în cadrul spitalului nu este permisă decât cu acordul conducerii şi a persoanelor implicate.
 7. Acces neîngrădit pentru presă:
  1. – când însoţesc o delegaţie oficială, cu acordul acesteia;
  2. – însoţită de manager / alţi directori

 

Decizia nr. 30 din 04.01.2019

Dl. DUMITRU CONSTANTINESCU, Manager al Spitalului ELYTIS HOSPITAL HOPE,

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;

Având în vedere prevederile Normative .. 7 februarie 2002 de aplicare a Legii nr. 244/2001

Având în vedere prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a unităţii

DECIDE

Art.1 În cadrul Spitalului ELYTIS HOSPITAL HOPE Iaşi, se numeşte PURTĂTOR DE CUVÂNT şi  RESPONSABIL CU COMUNICAREA MASS-MEDIA  ÎN SITUAŢII DE CRIZĂ: Ing. Dumitru Constantinescu – Manager; în cazurile de indisponibilitate a Managerului, atribuţiile sunt exercitate de către domnul dr. AnaMaria Enăchescu, Director Medical.

Art.2 Atribuţiile persoanelor nominalizate la art. 1 sunt prevăzute în Anexa prezentei decizii.

Art.3 Prezenta Decizie se va comunica cu semnătura persoanelor nominalizate la art.1 şi art. 2

 

ANEXA

ATRIBUŢIILE PURTĂTORULUI DE CUVÂNT şi RESPONSABILULUI CU COMUNICAREA CU MASS-MEDIA ÎN SITUAŢII DE CRIZA sunt urmatoarele:

– gestionează relaţiile cu mass-media, inclusiv în situaţii de criză, monitorizează modul de prezentare a activităţii spitalului de către presa scrisă şi audio-vizuală;

– sprijină pe timpul documentării în teren şi furnizează informaţii de interes public reprezentanţilor mass-mediei locale şi centrale;

– evaluează, lunar, stadiul îndeplinirii obiectivelor de comunicare şi efectuează analiza acestora;

– pregăteşte şi asigură prezentarea în presa centrală şi locală a informaţiilor referitoare la cele mai importante evenimente privind activitatea spitalului.

– redacteaza materialele apărute în presa centrală şi locală care vizează personalul spitalului

– prezintă, in numele conducerii unităţii, a poziţiei oficiale faţă de diferitele cazuri, situaţii în care instituţia este vizată;

– transmite operativă, prin apariţii publice, informaţii reale şi credibile în cazul producerii unor evenimente deosebite / criză.

Some content here depending on data type

Call Now Button