Home  /  Proiecte Derulate

PROIECTELE DERULATE DE ELYTIS HOSPITAL

ACHIZITIE DOTARI INOVATIVE PENTRU IMAGISTICA MEDICALA

 

ELYTIS HOSPITAL S.R.L. cu sediul în Municipiul Iasi, România, Str. Gh. Saulescu nr. 43A, parter si etaj 1, județul Iasi, cod postal 700010, România, a derulat începând cu data de 01-10-2018 proiectul „ACHIZITIE DOTARI INOVATIVE PENTRU IMAGISTICA MEDICALA „, cod SMIS 116041, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 2 – îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor, în baza Contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management a POR 2014- 2020 prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului a fost de 7.539.721,00 lei.

Finanțarea nerambursabilă a fost de 4.516.383,08 lei, din care contribuția din Fondul European de Dezvoltare Regională a fost de 3.838.925,62 lei.

Proiectul s-a implementat în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, perioada de realizare a activităților proeictului după semnarea contractului de finanțare fiind de 37 luni. Perioada de implementare totală a proiectului a fost de 54 luni, respectiv între data de 1-06-2017si data de 31-11-2021.

Obiectivul general al proiectului a constat în cresterea competitivitatii ELYTIS HOSPITAL SRL pe piata de imagistica regionala de nisa, prin valorificarea potentialului oferit de achizitia echipamentelor medicale de imagistica ultraperformante, si implementarea aplicatiei software inovative, cu asigurarea principiilor dezvoltarii durabile.

Rezultatele proeictului au fost: 1. O clinica de imagistica moderna si inovativa, accesibilizata pentru persoane cu dizabilitati si mai eficienta energetic, dotata cu 3 echipamente medicale de imagistica si procesare imagini, un kit pentru economisire energie si un activ necorporal inovativ si 2. Un Sistem de management al calitatii certificat in concordanta cu un standard recunoscut in domeniu.  Internationalizarea clinicii, prin participare ca expozant la 1 targ international de profil, in afara Romaniei se va efectua in contextul pandemic in perioada de durabilitate.

ELYTIS HOSPITAL S.R.L. Municipiul Iasi, România, Str. Gh. Saulescu nr. 43A, parter si etaj 1, județul Iasi, Telefon/Fax: 0332803783 / 0332803783, Adresa e-mail: oikmpdaniela@yahoo.com

Persoana de contact DANIELA OIKONOMOPOULOU, administrator

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Call Now Button